Kerry Hotel Pudong Shanghai

No.1388 Huamu Road,Pudongxin District,Shanghai,Shanghai

Kerry Hotel Pudong Shanghai上海浦东嘉里大酒店外观图
All Photos

Tourism News

Kerry Hotel Pudong Shanghai

No.1388 Huamu Road,Pudongxin District,Shanghai,Shanghai